Jakie funkcje może posiadać centrala telefoniczna?

Numeracja DDI -W przypadku gdy centrali telefonicznej jest podłączona linia cyfrowa ISDN, wówczas można skorzystać z numeracji DDI (Direct Dial-In). Numeracja polega na tym, iż numer wewnętrznego telefonu jest też końcówką numeru miejskiego. Łącze cyfrowe 2B+D daje możliwość dwóch rozmów jednocześnie. W trybie DDI można obsłużyć kilkanaście numerów, co eliminuje jeden wspólny numer dla dzwoniących z zewnątrz, i nie ma potrzeby pośrednictwa w przełączaniu rozmów.


Współpraca
 centrali telefonicznej z programem Outlook i systemami CRM, czyli wybieranie numerów bezpośrednio z kontaktów zapisanych w MS Outlook lub własnego systemu CRM.
Widok osoby dzwoniącej na ekranie komputera. Zstosowanie odpowiedniego oprogramowania (CTI) umożliwia podgląd numeru dzwoniącego na ekranie komputera oraz umożliwia podjęcie odpowiedniej akcji np: otwarcie dziennika w trybie automatycznym.

Telefon komórkowy z funkcją telefonu wewnętrznego. Telefon komórkowy może także pełnić rolę telefonu wewnętrznego centrali telefonicznej z właściwym, przypisanym numerem wewnętrznym oraz numerem telefonu stacjonarnego.

Przekierowanie połączeń w przypadku np. nieobecności w biurze, 
Centrala telefoniczna przekierowuje rozmowy na numer wewnętrzny lub na wskazany telefon komórkowy.

Przekierowanie telefonu do recepcji 

Gdy numer jest zajęty lub brak odpowiedzi na wywoływanej linii wewnętrznej następuje przekierowanie na recepcję.

Sieciowanie central telefonicznych i systemów informatycznych

Sieciowanie, czyli linkowanie central telefonicznych oraz systemów informatycznych daje wiele wymiernych korzyści. Są to m.in. bezpłatne połączenia pomiędzy oddziałami firmy, czy też wspólna i wewnętrzna numeracja telefoniczna.

Rejestracja połączeń przychodzących i wychodzących. 
Każde połączenie, jego czas trwania mogą być rejestrowane przez centralę telefoniczną.

Rozliczanie klientów hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych. Centrale telefoniczne, mogą współpracować z hotelami, dzięki czemu połączenia wychodzące gości są bardzo łatwe.

Nagrywanie rozmów.

Podejmowanie połączenia przychodzącego z innego aparatu. 

Analiza wybieranego numeru i kierowanie połączeń wychodzących przez najtańszego operatora. Rozpoznanie kierunku lub państwa do którego ma nastąpić połączenie, a następnie skierowania połączenia na linię z najniższą opłatą przy danym połączeniu.

Obsługa domofonów i bramofonów przez centralę telefoniczną.

Autoryzacja użytkownika. Daje możliwość wprowadzenia kodu przed wykonaniem połączenia, co jest przydatne w kontroli połączeń pracowników oraz przypisywaniu uprawnień.

Powiadomienia SMS. Integracja centrali telefonicznej z systemem alarmowym i ppoż. W przypadku zagrożenia wysyłany jest sms.

Zdalny telefon wewnętrzny. Telefon lub centralka łączy się przez Internet z główną centralą, a wykonywane połączenia w obrębie tej sieci jest bezpłatne.


Poczta głosowa z możliwością wysłania wiadomości sms.

Infolinie . Osoba dzwoniąca może wybierać różne opcje, zaś połączenie jest skierowane do odpowiedniego działu.

Radiowęzeł. Komunikat głosowy np. na halach w celu przywołania odpowiedniej osoby.

 

Interkom. Komunikat głosowy w trybie głośnomówiącym bez podnoszenia słuchawki w telefonie.

Serwer SIP, czyli podłączenie telefonów IP, czy też bramek VoIP.

 

Kierowanie ruchu przychodzącego w zależności od ustawień kalendarza. Umożliwia zdefiniowanie trybów pracy np: dzień, lunch.

 

To wszystko mamy w http://ift.pl/ .