KX-TDE600NE – Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE600 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak iwięcej

KX-TDE100CE – Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE100 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak iwięcej

KX-TDE200CE – Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE200 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak iwięcej