KX-FL613 – Fax Laserowy

Laserowa technologia wydruku

Prędkość wydruku: 14 PPM

Maksymalna prędkość modemu: 14 400 bps (dobierana automatycznie)

Pamięć dokumentów :

Ok. 170 stron w trybie odbioru dokumentów do pamięci

Ok. 120 stron w trybie nadawania dokumentów

Identyfikacja Abonenta Wywołującego z prezentacją nazwy i numeru

Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim

Opisy na obudowie w języku polskim

Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej

Książka telefoniczna: 100 wpisów

Wybieranie jednoprzyciskowe: 22 wpisy

Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów

Podwójny dostęp

Transmisja opóźniona

Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego

Elektroniczna regulacja głośności głośnika i dzwonka

Skrócona instrukcja obsługi: przycisk POMOC