KX-TSC11 – Telefon Przewodowy z identyfikacją numeru ( CLIP )

INFORMACJE PODSTAWOWE

Telefon sznurowy
Identyfikacja abonenta wywołującego
Wyświetlacz LCD
Rejestr połączeń
Blokada połączeń
Pamięć szybkiego wybierania numerów
Tonowe lub impulsowe wybieranie