Gdzie przeprowadzić audyt instalacji teleinformatycznych?

Telefonia komórkowa, komputery, Internet to znakomite wynalazki naszych czasów, które niestety niosą ze sobą pewne zagrożenia. W przypadku, gdy zastanawiamy się nad zainstalowaniem sieci teleinformatycznej w naszej firmie lub w gospodarstwie domowym, musimy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo, że instalacje te mogą być wadliwe albo narażone na ataki innych osób. Dlatego tak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo.

 

W takim celu przeprowadza się audyt instalacji teleinformatycznych. Jest to analiza techniczna i organizacyjna systemu teleinformatycznego, która ma za zadanie sprawdzić, czy sieć działa zgodnie z przeznaczeniem i spełnia swoje cele, czy mechanizmy kontroli wewnętrznej działają sprawnie, czy instalacje są odpowiednio zabezpieczone z zewnątrz, czy ogólny system jest spójny i poprawnie zarządza zasobami. W skrócie jest to złożony proces, który pozwoli nam zobaczyć ogólny stan techniczny naszych narzędzi teleinformatycznych.

Gdzie można przeprowadzić audyt?

Audytem instalacji zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa teleinformatyczne, które posiadają oficjalny certyfikat pozwalający na przeprowadzanie takich analiz. Taką firmą jest Info-tel Kraków. Zakład, od 15 lat zajmujący się rynkiem teleinformatycznym, w swojej ofercie zawiera nie tylko wykonanie audytu, ale również doradztwo i budowę całej sieci komputerowej od zera oraz monitoring i administrację istniejących systemów. Jest to propozycja bardzo korzystna, szczególnie gdy wraz z analizą techniczną planujemy wprowadzenie nowych funkcji albo zupełnie nowej sieci.

Przedsiębiorstwo przeprowadza audyt zgodnie z listami kontrolnymi, ustanowionymi przez ogólnie obowiązujące normy takie jak ISO/IEC, COBIT czy FIPS. Dzięki tym przepisom możemy mieć pewność, że nasza sieć teleinformatyczna będzie działać według międzynarodowych standardów jakości.

Co dokładnie obejmuje audyt?

Audyt teleinformatyczny obejmuje sprawdzenie działania oraz zabezpieczeń m.in. takich narzędzi jak:

 • systemy zarządzania np. bazami danych
 • stacje robocze i komputery osobiste
 • poczta elektroniczna, bazy mailowe
 • programy antywirusowe oraz antyspamowe
 • mechanizmy autoryzacji i logowania

Firma szczegółowo analizuje procesy zachodzące w systemie oraz wydaje raport, w którym można znaleźć wszystkie informacje dotyczące skuteczności wykorzystywanych narzędzi.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

Zlecenie wykonania audytu instalacji teleinformatycznych wiąże się z szeregiem korzyści, głównie związanych z ochroną, ale i również z zyskiem finansowym. Te korzyści obejmują:

 • ochronę danych osobowych i firmowych – zabezpieczenie przed atakami hakerów;
 • zwiększenie kontroli sieci – monitoring akcji podejmowanych przez użytkowników;
 • optymalizację pracy urządzeń teleinformatycznych – wyeliminowanie wad technicznych systemu;
 • zapewnienie o zgodzie z obowiązującymi normami – otrzymanie odpowiednich certyfikatów;
 • zwiększenie wydajności systemu – ukierunkowanie na wypełnianie celów;
 • oszczędności finansowe – ograniczenie nadmiernego zużycia zasobów.

Wyżej wymienione powody wyraźnie pokazują, że już teraz warto się zastanowić nad ofertą firmy Info-tel Kraków, jeśli posiadamy lub w najbliższej przyszłości planujemy założenie sieci teleinformatycznej.