Jak działa centrala telefoniczna? Dlaczego warto ją mieć?

Centrala telefoniczna (analogowa, cyfrowa, IP, serwery telekomunikacyjne) jest zespołem urządzeń łączących poszczególnych użytkowników (abonentów sieci telekomunikacyjnej) w celu wymiany pomiędzy nimi informacji w sposób możliwie szybki i efektywny.

Jak działa centrala telefoniczna

Współczesne, zaawansowane centrale telefoniczne nie wymagają tworzenia odrębnej, dedykowanej sieci telefonicznej, ponieważ są podłączane bezpośrednio do sieci komputerowej. Pozwala to na ich współpracę z innymi powiązanymi urządzeniami, co tworzy nowe możliwości i znacząco usprawnia pracę, przekładając się tym samym na ekonomię firmy.

Jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim przedsiębiorstwom branży B2B, gdzie sprawna komunikacja klientem jest kluczowa dla powodzenia biznesu. Wprowadzenie centrali telefonicznej do firmy umożliwia bowiem wykonywanie połączeń z klientem wszystkim pracownikom biur działających w rozproszeniu.

Telefony wykorzystywane do sprawnego funkcjonowania całej infrastruktury wyposażone są w funkcję identyfikacji dzwoniącego,  rejestrator połączeń, system głośnomówiący, przekazywanie połączeń innemu rozmówcy, możliwość zawieszania połączeń oraz szybkie wybieranie numerów.

Ponadto urządzenia mogą być wykorzystywane za pośrednictwem połączenia sieci VPN (połączenie szerokopasmowe) co tworzy możliwość utworzenia biur także w miejscach zamieszkania pracowników. Gwarantuje to elastyczność ich pracy na niespotykanym dotąd poziomie.

Zalety posiadana centrali telefonicznej

Wśród zalet nowoczesnych centrali telefonicznych z całą pewnością należy wymienić:

 • gwarancję komfortu pracy i możliwości szybkiej wymiany informacji na bardzo wysokim poziomie;
 • usprawnienie działalności przedsiębiorstwa dzięki technologii SIP (ang. Session Initiation Protocol), która nie tylko pomaga obniżyć koszty komunikacji w firmie, ale również usprawnia zarządzanie nią;
 • usprawnienie tworzenia wspólnej infrastruktury w przedsiębiorstwach o rozproszonych lokalizacyjnie biurach;
 • pomoc w kontaktowaniu się z klientami wszystkich pracowników firmy niezależnie od miejsca pracy;
 • utwierdzanie wizerunku firmy, jako profesjonalnej organizacji;
 • redukcja kosztów prowadzonej działalności (centrale telefoniczne są jedną z najtańszych technologii telekomunikacyjnych);
 • możliwość szybkiej i sprawnej rozbudowy sieci bez dodatkowych inwestycji;
 • gwarancja wysokiej jakości dźwięku dzięki systemowi głośnomówiącemu;
 • ułatwienie wykonywanie połączeń dzięki wygodnym alfanumerycznym przyciskom oraz funkcji szybkiego wybierania numerów;
 • możliwość rejestrowania rozmów w celu ich późniejszej analizy (np. podczas precyzyjnego realizowania zamówienia);
 • wygodny wyświetlacz LCD, który umożliwia wcześniejszą identyfikację rozmówcy i dobranie odpowiedniej formy przywitania, co w kontaktach biznesowych jest niezwykle istotne.